Νέα/Ανακοινώσεις

Αποστολή προσφοράς για τον Διαχειριστικό Έλεγχο της χρήσης 2018 του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. 09 Απριλίου 2019


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους για την κοστολόγηση του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018  έως την Παρασκευή 03-05-2019, ώρα 12:00 μ.μ. στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. επί της οδού: Λεωφ. Νίκης 73, 546 22 Θεσσαλονίκη.  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το άνοιγμα των προσφορών σε συνεδρίαση του Δ.Σ.. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών μπορούν να είναι παρόντες οι εκπρόσωποι των εταιρειών που θα καταθέσουν προσφορές.
 
 
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΑΝΣ ΟΥΒΕ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΜΑΤΣΚΕ