Βίντεο

(17μαι13)_Α.Βιβάλντι_Άρια Gelido in orgi veno, Φαρνάκης RV711, R.Basso (mezzo), Μ.Χρυσικόπουλος (δ/νση ορχήστρας)

Κατηγορία: Τρίλεπτα αποσπάσματα συναυλιών

Σχετικό με τις εξής εκδηλώσεις: