Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Ανακοίνωση για ακροάσεις ΟΜΠΟΕ-Tutti, με υποχρέωση στο Αγγλικό Κόρνο

Η  Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει στις 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ακροάσεις μουσικών στα Όμποε (μία θέση Tutti με υποχρέωση στο αγγλικό κόρνο), για συνεργασία σε συγκεκριμένο  αριθμό συναυλιών της ή για συνεργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες της ορχήστρας, κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Aίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73).  Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28/9/2017, στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφόρος Νίκης 73) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).
 
Η εξεταστέα ύλη είναι:
1. W.A.Mozart: Το 1ο και 2ο μέρος (χωρίς cadenza) του 'Κοντσέρτου σε ντο μείζονα, KV 314'

2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα*

3. Prima Vista

 

* Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

Όμποε  (Oboe)

1) J. BRAHMS:

Konzert für Violine und Orchester, op.77
(μέρος 1ου όμποε)
- Adagio, από την αρχή μέχρι και το μέτρο 32.

2) J. BRAHMS
Variationen, über ein Thema von J.Haydn, op.56a
(μέρος 2ου όμποε)
- Chorale St.Antoni, Andante, με επαναλήψεις.

3) A. DVORAK
Sinfonie VII, 2ο μέρος Poco adagio – αρχή έως το γράμμα Β

4) M. RAVEL
Le tombeau de Couperin (μέρος 1ου όμποε)
- Prelude, από την αρχή μέχρι το 2 (τα πρώτα 14 μέτρα) και 5 μέτρα πριν το 9.
- Forlane, από το 1 μέχρι το 2 (από το μέτρο 9 μέχρι και το μέτρο 19).
- Menuet, από την αρχή μέχρι το 4 (τα πρώτα 34 μέτρα)

5) G. ROSSINI
Overture, La Scala di Seta (μέρος 1ου όμποε)
- Allegro vivace, allegro, από την αρχή μέχρι το 3.


Αγγλικό Κόρνο (Cor anglais)

1) H.BERLIOZ

Romischer Carneval, Ouverture, op. 9
-Andante sostenuto,  από την αρχή μέχρι το νούμερο 4

2) A. DVORAK
Symphonie IX, e moll
- Largo, τα πρώτα 18 μέτρα.

3) G. ROSSINI
Ouvertüre, zur Oper “Wilhelm Tell”
- Andante μέχρι το Allegro vivace.