Γενικές Πληροφορίες

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Γραφεία Διοίκησης
Πιττακού 2, 54645 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 257940
E-mail: [email protected]
 

 
Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ.
Κτίριο Μονής Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, 56430 Σταυρούπολη
Τηλ. 2310 589156-9

 

 
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ Κ.Ο.Θ.
Εθνικής Αμύνης 2, 54621 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 236990