Νέα/Ανακοινώσεις

3/8/2019
Διευκρίνιση για την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού Κρουστών για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
 
Αγαπητοί προμηθευτές, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματά σας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι, αποδεκτές γίνονται και οι προσφορές που περιλαμβάνουν είτε συνολικά είτε μεμονωμένα τα μουσικά όργανα της συνημμένης λίστας της ΑΔΑ: ΩΙΔΠ469ΗΦΛ-Δ5Λ /19PROC005384208 2019-08-02 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>