Νέα/Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για μερική απασχόληση 21 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ο.Θ. για μερική απασχόληση «Εξωτερικού Συνεργάτη για τον Συντονισμό και Υλοποίηση των Παραγωγών της Κ.Ο.Θ.»
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 6η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/5/2019.
 
Απευθύνει
 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μερική απασχόληση ως «Εξωτερικού Συνεργάτη για τον Συντονισμό και Υλοποίηση των Παραγωγών της Κ.Ο.Θ.»
 
Θέση: Παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, για την καλλιτεχνική περίοδο «Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019» (με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας).

Τύπος Υπηρεσίας: Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με είτε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (κατά προτίμηση) είτε με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το διάστημα Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο του 2019 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το Ε.Τ.Ο.Σ.

Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται στο μικτό ποσό έως 3.500,00€ για το διάστημα
Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο του 2019

Απασχόληση: Ημερήσια πρωινή μερική απασχόληση (4 ώρες την ημέρα) στην έδρα του Φορέα αλλά και στον εκάστοτε χώρο των συναυλιών/παραστάσεων
 
Τυπικά προσόντα:
  • κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημιακών Σπουδών,
  • Σχετική εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο

Προϋποθέσεις:
  • Αγάπη για την συμφωνική μουσική,
  • Εμπειρία με τον τρόπο λειτουργίας μιας συμφωνικής ορχήστρας ή αντίστοιχου πολιτιστικού φορέα
  • οργανωτικές ικανότητες (σχεδίαση και προτεραιότητες)
  • πολύ καλή γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  • καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Να εργάζεται με ηρεμία υπό πίεση χρόνου
  • Θετική στάση και επιθυμία να βοηθήσει συναδέλφους του στην υλοποίηση των παραγωγών της Κ.Ο.Θ.

Αρμοδιότητες: 
 
Συντονισμό και υλοποίηση όλων των παραγωγών-Projects, τα οποία διοργανώνει το Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ (συναυλίες, παραστάσεις μπαλέτου, όπερες, κινηματογράφος, συναυλίες σε εξωτερικό χώρο κ.τ.λ.) στα διάφορα θέατρα/αίθουσες συναυλιών που εμφανίζεται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπεύθυνου Υλοποίησης του Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού της Κ.Ο.Θ.
 
 
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει είτε με κατάθεση της αίτησης έως και την 15η Ιουλίου, ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, τ.κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), είτε ηλεκτρονικά στο [email protected]. Και στις δύο περιπτώσεις η αίτηση με την ένδειξη «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ο.Θ.»


Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος
2) Βιογραφικό
3) Συστατικές επιστολές  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ