Στηρίξτε την Κ.Ο.Θ

Στηρίξτε το πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της Κ.Ο.Θ., είτε ως ιδιώτης είτε ως εταιρεία.
 

Οι διαβαθμίσεις για τους ιδιώτες ή τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν οικονομικά την ΚΟΘ, είναι:

Υποστηρικτές:
Ποσά έως 5.000 ευρώ  
Υποστηρικτής
 
Χορηγοί:
Από 5.000 έως 10.000 ευρώ = Χορηγός
Από 10.001 έως 25.000 ευρώ = Ασημένιος Χορηγός
Από 25.001 έως 50.000 ευρώ = Χρυσός Χορηγός
Από 50.001 έως 100.000 ευρώ = Πλατινένιος Χορηγός

Δωρητές:
Αφορά σε δωρεές ιδιωτών και ιδρυμάτων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων της Κ.Ο.Θ.
 
Ευεργέτες:
Από 100.001 +


Δωρητές
DimitrisDimitriadis

Δημήτρης Δημητριάδης (1928-2010)

DimitrisDimitriadis

Ιδρύμα Σταύρος ΝιάρχοςΧορηγοί Επικοινωνίας